Vacature: Kindertherapeut op zelfstandige basis

De Leidraad is een multidisciplinair centrum voor psychotherapie en counseling met praktijkruimtes in Aalter en Beernem.  We werken vanuit een integratieve visie waar het welbevinden van de cliënt voorop staat. Onbevooroordeeld kunnen werken en een positieve ingesteldheid zijn bij ons onontbeerlijk! We werken met zeer uiteenlopende aanmeldingsvragen.

Omdat ons cliëntenbestand blijft groeien, zijn we op zoek naar een psychotherapeut met specialisatie kinderen en jongeren die op zelfstandige basis wil instappen in onze praktijk.

Wij zoeken iemand die bereid is op woensdagen en/of zaterdagen in Beernem en Aalter te werken.

Onmiddellijke indiensttreding.

Gezocht profiel

 • Zelfstandig in hoofd- of bijberoep.
 • Professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting.
 • Bijkomende therapie opleiding gevolgd hebben of volgen
 • Je kan extra tijd vrijmaken voor de communicatie (mails, telefoons) die nodig is voor een goede samenwerking en je bent bereid aanwezig te zijn op het maandelijks overleg
 • Minstens 2 jaar ervaring als therapeut. Kennis van spel-, creatieve en actieve technieken zijn een groot pluspunt!

Jobgerelateerde competenties

 • Daar het om zeer diverse aanmeldingen en hulpvragen gaat is een zekere ervaring en maturiteit zeer belangrijk! Een eclectische behandelingswijze is onontbeerlijk!
 • De noden/behoeften van de cliënt kunnen analyseren .
 • De cliënt en zijn ouders kunnen informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de begeleiding.
 • Oudergesprekken kunnen voeren in functie van de begeleiding van hun kind.
 • Actieve, lichaamsgerichte en ervaringsgerichte methodieken beheersen.
 • In staat zijn om de aard van de moeilijkheden vast te stellen vanuit een brede visie.

Persoonsgebonden competenties

 • Inventief zijn, creatief denken
 • Punctueel en ordelijk werken
 • Openstaan voor reflectie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Onbevooroordeeld en neutraal kunnen zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Kordaat kunnen optreden
 • Langdurig engagement aangaan

Aanbod

 • Gebruik van volledig ingerichte therapieruimtes.
 • Flexibele opstart.
 • Toegang tot methodieken, boeken en materiaal.
 • Maandelijks casusoverleg.
 • Ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen.
 • Zeer flexibele huurregeling.

Solliciteren met cv en gemotiveerd schrijven naar Ada Van Moorhem: ada@deleidraad.be