Opleiding: Sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren.

Sociale vaardigheden zijn de basis voor een optimaal zelfvertrouwen. Als kinderen onvoldoende zelfvertrouwen of te weinig sociale vaardigheden hebben dan ondervinden zij hier veel hinder van. We kunnen kinderen en jongeren echter via doelgerichte oefeningen en opdrachten stimuleren in het ontwikkelen van deze vaardigheden en bijgevolg hun zelfvertrouwen op te krikken.

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om zelf te werken met kinderen en jongeren rond zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Inhoud

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, hulpverleners, opvoeders, therapeuten, psychologen. Iedereen die werkt met kinderen en / of jongeren.

Ervaringen

Ik wil je bedanken voor de fijne nascholing. Ik heb al veel nascholingen gevolgd maar zelden kreeg ik naast een duidelijk theoretisch kader zoveel handvaten en ideeën aangereikt om in de praktijk toe te passen.

– Valentine, Directeur Basisschool

Jouw cursus en tips en tricks zijn voor mij zeer inspirerend om zelf een sociale vaardigheidstraining voor 1°, 2°en 3° lj in elkaar te botsen met methodieken die mezelf liggen!
Ik wil je dan ook oprecht bedanken voor de nuttige vormingsdagen!

– Annelies, therapeute

De driedaagse was zeer verrijkend voor mij als hulpverlener en psychotherapeut.

Enerzijds door het onderling oefenen van vernieuwende methodieken met mensen uit verschillende sectoren (therapeuten, leerkrachten, CLB medewerker, logopedist,…) Anderzijds werd er een mooie combinatie aangeboden van een theoretisch kader en zeer veel bruikbaar materiaal.

– Saartje psychotherapeut, hulpverlener CAW

Een enorm leerrijke opleiding omtrent sociale ontwikkeling en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Als juf kregen we heel wat tips en tricks om toe te passen en te gebruiken bij de kinderen. Deze opleiding werd gegeven door Ada, een enorm ervaren vrouw waar je heel veel van kan bijleren! Door haar jaren ervaring kregen we enorm veel voorbeelden en tools om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan! Bedankt voor de super interessante opleiding.

– Lisa, Leerkracht lager onderwijs

Inlichtingen

ada@deleidraad.be of 0486 388 334