Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen die op een bepaald moment van hun leven extra hulp nodig hebben.

Ieder kind uniek en heeft daarom recht op een behandeling waarbij gekeken wordt naar de klachten, omstandigheden en de persoonlijke eigenschappen waaruit de hulpvraag vertrekt. Het kind staat centraal; het kind bepaalt, in samenspraak, het te behalen doel en het tempo van de therapie.

Kinderen/jongeren geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. De werkwijze is afhankelijk van de noden van het kind en vormen een integratie van relaxatietechnieken, braingym, spel, psycho-educatie, creatieve therapie en gedragstherapie.

De behandelstrategie wordt in overleg met de ouders bepaald.

Opleiding: Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding

Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding

Wil je leren werken met de belevings- en gevoelswereld van kinderen en jongeren?

Ben je op zoek naar actieve interventies om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan?

In therapie en begeleiding van kinderen is het belangrijk om een goede basishouding te bezitten en interventies te kennen en te kunnen toepassen die het therapeutisch handelen en denken ondersteunen. Lichaamsgerichte-, ervaringsgerichte en activerende interventies helpen kinderen op een actieve manier aan de slag te gaan met hun onderliggende problematiek.

In deze opleiding krijg je naast een theoretisch kader ook praktische interventies aangeleerd die je in de praktijk kan toepassen.

Programma

Dag 1
Levenslooppsychologie – basisbehoeften van kinderen en jongeren
Dag 2
Spelstimulatie vs spelbegeleiding – basishouding therapeut/begeleider – begeleidingsproces
Dag 3
Begeleidingsproces: stabilisatie – confrontatie – afronding
Dag 4
Oudergesprekken – opvoedingsondersteuning
Dag 5
Sociaal emotioneel begeleiden: zelfbeeld – gevoelens – assertiviteit
Dag 6
Sociaal emotioneel begeleiden: sociaal netwerkkaart – rouw
Dag 7
Methodieken: tekeningen als communicatie – relaxatietechnieken
Dag 8
Methodieken: oplossingsgericht werken met duplo
Dag 9
Methodieken: het metaforisch dierenrijk – psychotherapie pop – gedragsbox

Elk thema wordt uitvoerig geoefend tijdens de lessen er is daarnaast ook ruimte voor de inbreng van casussen.


Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding
Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding
Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding
Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding

Doelgroep

Deze opleiding vereist geen specifieke vooropleiding.

Warm aanbevolen – meerwaarde voor

Kindertherapeuten, psychologen en coachen

Onderwijs: Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, groene leerkrachten, zorgleerkrachten en leerkrachten met een sterke interesse in socio-psycho-emotionele begeleiding, CLB-medewerkers, psychologisch en pedagogisch consulenten.

Hulpverleners: opvoeders – maatschappelijk werkers – begeleiders

Docent

Deze opleiding wordt gegeven door Ada Van Moorhem, kinderpsychotherapeute. Ada is gespecialiseerd in integratieve psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Vanuit haar jarenlange ervaring in het therapeutisch werken geeft ze op een gepassioneerde manier haar kennis en ontwikkelde interventietechnieken door.

Ada Van Moorhem is psychotherapeute, supervisor en docent in meerdere opleidingen. Vanuit het werken met kinderen en jongeren werkte ze een ervaringsgerichte en activerende manier van het integratief denken uit.

Recensies

Deze opleiding biedt een fijne balans tussen theorie en praktijk. De theoretische kapstok geeft een houvast terwijl je de methodieken en tools onmiddellijk in de praktijk kan brengen. Ada geeft met open hand: ze deelt haar kennis en ervaring en denkt mee om het aangeleerde te vertalen naar je eigen situatie/context (klas, clb, praktijk,…). De opleidingsdagen zijn interactief zodat je de aangeleerde methodieken meteen zelf kan oefenen en ervaren.

– Nathalie: kindertherapeut, verlies-en rouwcounselor

Als zorgcoördinator in het basisonderwijs was ik op zoek naar een aantal handvaten die ik nodig heb bij het begeleiden van kinderen en ouders, maar ook in het ondersteunen van mijn collega’s. Tijdens deze opleiding kreeg ik een breder kader waarin de verschillende thema’s binnen het sociaal-emotioneel begeleiden aan bod kwamen. Via de andere opleidingen die Ada aanbiedt is er een mogelijkheid om nog dieper in te gaan op deze thema’s.
Daarnaast kwam er een waaier van praktische voorbeelden, materialen, methodieken aan bod. Ik kon deze onmiddellijk inzetten in de praktijk, daardoor voelde ik me sterker worden in mijn rol als begeleider. Als dit niet voldoende blijkt kan ik nu ook duidelijker aangeven waar de begeleiding op school stopt en een doorverwijzing noodzakelijk is.

– Marlies: zorgcoördinator basisonderwijs

Bekijk hier de infosessie over deze opleiding

Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen die op een bepaald moment van hun leven extra hulp nodig hebben.

Ieder kind uniek en heeft daarom recht op een behandeling waarbij gekeken wordt naar de klachten, omstandigheden en de persoonlijke eigenschappen waaruit de hulpvraag vertrekt. Het kind staat centraal; het kind bepaalt, in samenspraak, het te behalen doel en het tempo van de therapie.

Kinderen/jongeren geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. De werkwijze is afhankelijk van de noden van het kind en vormen een integratie van relaxatietechnieken, braingym, spel, psycho-educatie, creatieve therapie en gedragstherapie.

De behandelstrategie wordt in overleg met ouders bepaald.