Omgaan met agressie

Workshop: Omgaan met agressie

Heeft je kind soms moeite om zichzelf te beheersen?

Kan hij/zij moeilijk vrienden maken?

Is je kind snel boos?

Heeft hij/zij soms woede-uitbarstingen?

Wat?

In deze workshop leren ze: omgaan met gevoelens
en negatieve emoties (boosheid, verdriet, angst),
samenwerken, oplossingen zoeken en vrienden maken

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren van 10 tot 12 jaar die zich moeilijk kunnen beheersen.

Aanpak

In een kleine groep (max. 10 deelnemers)
via spelletjes en activiteiten onder
begeleiding van 2 kindertherapeuten.

Prijs

30 euro voor kinderen die in Nieuwpoort wonen.

15 euro voor kinderen met een code op hun voordeelpas.

50 euro voor kinderen van buiten Nieuwpoort.

Inlichtingen

Inlichtingen kunnen bekomen worden via:

Download

Download hier de folder: Flyer – Omgaan met agressie, Nieuwpoort

Inschrijven en betaling

Inschrijven via oonie@nieuwpoort.be of de Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B. Gelieve naam, leeftijd en telefoonnummer
te vermelden. Betaling bij inschrijving of tijdens de infosessie op dinsdag 27 oktober 2020 om 19u30.

Zelfvertrouwen en weerbaarheid

Zelfvertrouwen en weerbaarheid

Omschrijving

Sociale vaardigheden en zelfvertrouwen zijn belangrijke vaardigheden om goed te functioneren. Maar wat als een kind of jongere dit niet kan? Wat als een jongere twijfelt aan zichzelf, een laag zelfbeeld heeft, niet geloofd in zichzelf, verlegen of angstig is, stressklachten heeft of niet voor zichzelf durft opkomen?

In deze workshop staan zelfkennis, zelfbeeld, zelfvertrouwen, leren opkomen voor onszelf en weerbaarheid centraal. Op een actieve en ervaringsgerichte manier, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, gaan we dieper in op verschillende thema’s.

Doelgroep

Voor kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar.

Kinderen en jongeren met één van volgende kenmerken:

Prijs

225 euro (tussenkomst van de meeste mutualiteiten is mogelijk)

Inbegrepen in de prijs:

Download

Download hier onze folder: De Leidraad – Flyer Zelfvertrouwen