Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is bewust en professioneel het groeiproces van de mens bevorderen en conflicten en stoornissen bij de cliënt op te heffen of te verminderen. Dit doen we door gebruik te maken van psychologische technieken.

Vanuit een integratieve aanpak worden verschillende psychologische interventies gehanteerd afhankelijk van het voorliggend probleem.
Enkele voorbeelden van deze psychologische interventies:

Zodoende wordt de therapie volledig afgestemd op de cliënt en zijn hulpvraag.

Het gaat meestal om een kortdurende, praktische en doelgerichte vorm van psychotherapie. Het is niet de bedoeling dat de therapie jaren duurt. Er wordt getracht om via kortstondige interventies inzicht te geven in jouw probleem en in mogelijke aanpakken zodat je er weer tegen aan kan. Samen gaan we de onderliggende klachten aanpakken en gaan we alternatieven zoeken hoe je situaties kunt aanpakken. Dit alles op jouw eigen tempo en volgens jouw eigen wensen.

Speltherapie

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling  terug op gang te brengen.

Spel geeft het kind de gelegenheid om de wereld te ontdekken, te begrijpen, te ontspannen, gedachten & gevoelens & wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Volwassenen praten over hun problemen en leren dat dit een oplossing kan zijn. De taal van kinderen is het spel. In het spel krijgen kinderen de ruimte om emoties te uiten en af te reageren, om gevoelens te beleven en gebeurtenissen te verwerken. Speltherapie maakt gebruik van de ontwikkelingscapaciteit van een kind.

Via spel gaat het kind een aparte verhouding met de werkelijkheid aan: er wordt gespeeld in en met een wereld die niet echt maar “net echt” is.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/ of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Het doel van speltherapie is om de problemen van het kind te verminderen en de situatie binnen het gezin terug leefbaar te maken.

Relaxatietherapie

In relaxatietherapie neemt de anamnese een belangrijke plaats in. Het gaat er niet alleen om te achterhalen wat de klachten zijn en wat de oorzaak is, maar ook hoe de patiënt denkt over zijn klacht en hoe hij deze ervaart.

De therapeut zal aandacht schenken aan lichaamshoudingen en bewegingen, aan het adempatroon en de spierspanningen. De relaxatietherapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam. Zo krijgt u meer vertrouwen in uw lichaam en levenssituatie. Er bestaan verschillende soorten relaxatietechnieken. De keuze van techniek is afhankelijk van de persoon zelf, de specifieke spanningsklachten en de doelstellingen die voorop worden gesteld. Vaak worden er verschillende technieken aangeleerd om zo te achterhalen welke jou het beste helpt.

Stressmanagement vormt binnen relaxatietherapie een belangrijk onderdeel.

Stressmanagement

Stressmanagement gaat in 2 stappen:

De eerste stap is de exploratiefase. In deze fase onderzoeken we stress op een grondige manier en trachten we de stressbronnen te identificeren. We onderzoeken ook wat stress in de hand werkt en in stand houd.

De tweede stap is de interventiefase. Tijdens deze fase worden voornamelijk technieken aangeleerd om om te gaan met stress. Ontladingstechnieken vormen hierin een belangrijk onderdeel.

Supervisie

Supervisie kan zowel individueel als in groep.

Werken als therapeut is werken met en aan jezelf.

Supervisie kan je hierbij helpen!

Groepssupervisie

Onder begeleiding van een erkend supervisor (B.N.V.I.P.) ga je samen met andere therapeuten aan de slag.

Groepssupervisie is een begeleidingsmoment waar je:

Prijs

Individuele supervisie: 60 euro of 1 supervisievoucher (A.I.H.P. studenten) per uur

Supervisie in groep: 60 euro of 1 supervisievoucher (A.I.H.P. studenten) per bijeenkomst.

Agenda

Bekijk onze agenda via de volgende link: Open agenda

Groepssupervisie voor volwassenen

Groepssupervisie voor kinderen

Informatie inschrijven

Inschrijven kan tot ten laatste 10 dagen voor datum. Bij annulatie minder dan 48 uur op voorhand of bij een no show wordt de supervisie aangerekend.

Wil je met een groep cursisten samen rond een thema groepssupervisie volgen? Dien dan een aanvraag in voor een moment en thema naar keuze. Voorwaarde: minimum 3 deelnemers!

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de bijeenkomst geannuleerd.

Opvoedingsondersteuning

Omdat opvoeden een avontuur is dat niet altijd even gemakkelijk verloopt! Twijfels, onzekerheden, zorgen, vragen en moeilijkheden zijn woorden die nauw samenhangen met opvoeden. Elk kind en elk gezin is anders.

Ouders staan voor één van de grootste uitdagingen in hun leven: hun kinderen opvoeden zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien! Ieder kind is immers uniek met een unieke persoonlijkheid. Daardoor bestaan er in de opvoeding geen vaste regels die op elk kind van toepassing zijn.

Opvoeden is daarom een onophoudelijke zoektocht naar antwoorden op steeds weer nieuwe vragen en oplossingen voor telkens weer nieuwe uitdagingen. Dit brengt soms onzekerheden met zich mee. Soms gebeuren er ook dingen in het gezin waardoor de druk op de opvoedingsrelatie groter wordt.

Wanneer deze onzekerheden onbeantwoord blijven, kunnen ze uitgroeien tot opvoedingsspanningen en opvoedingsproblemen. Vertrekkend vanuit de aanwezige opvoedkundige capaciteiten wordt de pedagogische draagkracht van de opvoedende personen versterkt en worden praktische handvaten uitgewerkt.

Het kan gaan om de aanpak van: zindelijkheid, driftbuien, spelproblemen, druk gedrag, puberteit, eet– en slaapproblemen, vrije tijdsbesteding, zakgeld, uitgaan,…. Maar ook belangrijke vragen rond aanpak bij kanker, ziekte, sterven, scheiden, nieuw samengestelde gezinnen, hoogsensitiviteit.

Dit gebeurt vaak in combinatie met begeleiding van het kind/ de jongere.

Ontladingstherapie

Ontladingstherapie
Tijdens de sessies ontladingstherapie gaan we samen op zoek naar welke dingen je kwaad maken of frustreren. We onderzoeken welke gedachten je hierbij hebt en hoe je op bepaalde situaties reageert. Het is niet zo dat een gebeurtenis of situatie bepaalt hoe je je voelt, maar wel de manier waarop je die gebeurtenis of situatie interpreteert.

Stel, er loopt iemand op straat tegen je aan. Denk je op dat moment: “Ze moeten mij weer hebben”, dan zal je hoogstwaarschijnlijk agressief reageren. Denk je eerder: “Het was per ongeluk”, dan heb je er geen probleem mee en voel je je ook niet slecht.

We kunnen deze interpretatie, of aanvoelen, aanpakken door gebruik te maken van ontladingstherapie. De slechte interpretatie leren we van ons afzetten door gebruik te maken van constructieve kwaadheid.

Voor wie is ontladingstherapie

Wat mag u verwachten van de ontladingstherapie?

Tijdens de sessies proberen we uw gedrag terug op één lijn te krijgen met uw denken en handelen. Op deze manier krijgt u terug controle over uw gevoelens en gedrag. U leert uw eigen grenzen te bewaken en verhoogt uw zelfvertrouwen!

Rouwbegeleiding

Wat is rouwbegeleiding?

Rouwbegeleiding is een uniek en individueel traject voor al wie ondersteuning kan gebruiken in het omgaan met een verlieservaring (relatiebreuk, echtscheiding, sterven van een naaste, verhuis, jobverlies, verlies van je gezondheid…).

Voor wie?

Voor wie het gevoel  heeft wat vast te zitten in een rouwproces en bereid is wat ondersteuning en hulp toe te laten.
Zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Specifiek bij rouw na verlies van een naaste

In rouwbegeleiding werken we aan een nieuwe verbondenheid met de overledene en zoeken we naar de balans tussen stilstaan bij het verdriet en herstel van je leven (dat ondertussen onverminderd doorgaat).

Wat?

Studiebegeleiding

Voor wie is studiebegeleiding?

Voor kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs met leer-, keuze-  of ontwikkelingsmoeilijkheden.

Leermoeilijkheden: concentratie, motivatie, faalangst, psychologische zorgen, hooggevoeligheid,…

Ontwikkelingsmoeilijkheden: ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid,….

Keuzemoeilijkheden.

Aanpak

Relatietherapie

Een relatieprobleem is niet zomaar een lekke band die we vlug kunnen lijmen en daarna gewoon verder kunnen gaan. Het is een teken dat het tijd is voor verandering. Relatietherapie kan hierbij helpen.

Een relatietherapeut richt zich op beide partners. Samen met je partner volg je een traject die is aangepast aan jullie specifieke probleem. Op een neutrale en veilige manier gaan we op zoek naar patronen die spelen bij partners, kijken we waar het fout is gegaan en zoeken we naar het aandeel die elke partner hierin heeft. Vanuit deze visie kan er terug gewerkt worden aan de groei van de relatie alsook aan de eigen zelfontplooiing binnen je relatie.

Waarom kiezen voor relatietherapie

 1. Bij ernstige relatieproblemen:
  • Als je vaak conflict hebt met je partner
   • waar je niet uit raakt
   • dat vaak terugkeert
   • dat weegt op de relatie of op het leven van beide partners
  • Eén van beide een buitenechtelijke relatie heeft of heeft gehad
  • Jaloezie – verstikking – verlatings- of bindingsangst…
 2. Wanneer de verbinding verbroken is:
  • Wanneer jullie het gevoel hebben uit elkaar te zijn gegroeid, na geboorte van jullie kinderen of na verlies  van een dierbare..
  • Wanneer er geen plaats meer is voor intimiteit en passie..
  • Als je het gevoel hebt dat verbinden niet echt meer mogelijk is,  je het gevoel hebt niet meer alles te kunnen  vertellen aan elkaar, het gevoel mist dat er diepte is in jullie relatie of je je niet meer kwetsbaar naar elkaar durft opstellen.
 3. Wanneer jullie de relatie willen verdiepen:
  • Voor koppels die hun relatie willen verrijken en nog meer voldoening willen ervaren.

Hoe gaan we dat doen?

Samen proberen we tot inzicht te komen welke patronen zich hebben gemanifesteerd tijdens de afgelopen jaren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er vandaag tussen jullie speelt maar ook naar jullie levensgeschiedenis.  Dit proces is heel belangrijk om verworven patronen te kunnen begrijpen. Daarna gaan we samen leren hoe deze destructieve patronen kunnen worden omgebogen zodat ze de relatie niet langer schade toebrengen. Jullie leren om jullie in zekere mate terug open te stellen voor elkaar. Individueel wordt aangeleerd hoe je aan zelfreflectie kan doen, of anders verwoord, je bent in staat om over oorzaken van eigen gedrag na te denken en je bent bereid om probleemeigenaar te zijn van hun je eigen aandeel in ‘de relatiedans’. Op deze manier kunnen jullie terug grip krijgen op de eigen reactiviteit of anders gezegd, je leert vecht-, vlucht- en bevriesreacties te herkennen en te corrigeren.

Dit alles vraagt engagement en de bereidheid van beide partners om aan de pijnpunten van de relatie te werken en te willen bespreken.

Vorming, opleidingen en lezingen

Vormingen, Opleidingen

De Leidraad - Emotieregulatie en affectmanagement

Opleiding: Emotieregulatie en affectmanagement bij volwassenen

Omschrijving We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Negatieve gevoelens zijn ...
Verder Lezen
De Leidraad - Stabilisatietechnieken

Opleiding: Stabilisatietechnieken bij volwassenen

Omschrijving In een begeleidingsproces is het belangrijk om in eerste instantie zicht te krijgen op de therapienoden van de cliënt, ...
Verder Lezen
Positieve en negatieve gedachten

Opleiding Chillax: Relaxatietechnieken en stressmanagement bij kinderen en jongeren

Omschrijving Werkt u met kinderen/jongeren? Merkt u ook dat stress een negatieve invloed op hen heeft? Bent u op zoek ...
Verder Lezen
Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding

Opleiding: Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding

Wil je leren werken met de belevings- en gevoelswereld van kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar actieve interventies ...
Verder Lezen
Tekeningen als methodiek

Opleiding: de taal van tekeningen

Omschrijving Werkt u met volwassenen of kinderen en bent u op zoek naar een bruikbare tool om te werken met ...
Verder Lezen

Opleiding: Sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren. Sociale vaardigheden zijn ...
Verder Lezen

Lezingen

Lezing SOS Examens

Lezing: Faalangst en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren

Inhoud Wat is faalangst en hoe ontstaat dit?Prestatieangst vs faalangst.Hoe kan je faalangst voorkomen, herkennen en aanpakken?Samenwerking tussen zelfvertrouwen en ...
Verder Lezen
Lezing SOS Examens

Lezing: Slaapt de kleine al? Kleine en grote slapers

Omschrijving Niets zo vermoeiend als een kind dat niet kan inslapen of niet doorslaapt.Goed en gezond slapen is belangrijk voor ...
Verder Lezen