Gesprekspopje

6,00

Het gesprekspopje is een afbeelding die je kan gebruiken om stil te staan bij gewenste communicatie en om dieper in te gaan op de beleving van je cliënt.

Beschrijving

Het gesprekspopje is een afbeelding die je kan gebruiken om stil te staan bij gewenste communicatie en om dieper in te gaan op de beleving van je cliënt.

De eerste prent bevat een afbeelding met de 4 stappen van geweldloze communicatie.

Het model helpt je om op een betere manier te leren communiceren en in verbinding met jezelf te zijn.

Het tweede blad is een blad met sjablonen die je kan uitknippen en invullen.

 

In de praktijk gebruik ik dit om te werken rond het leren benoemen van eigen wensen en op een constructieve manier te leren communiceren in moeilijke situaties. Het helpt om zicht te krijgen op de eigen gevoelens en behoeften.

 

Het zet in op verhogen van inzicht en autonomie van de cliënt.

Kan ook gebruikt worden ter ondersteuning bij opleidingen of psycho-educatie.

 

Inzetbaar in opvang, opvoedingsomgeving, coaching sessies, therapiesessies, leerlingenbegeleiding,…

Zowel bruikbaar bij kinderen – jongeren als volwassenen

 

Inhoud

Pdf met de afbeelding (A4 formaat)

Pdf met sjablonen en werkwijze (A4 formaat)

Je kan dit zelf onbeperkt printen, lamineren, vergroten of kleiner maken…

 

#behoeften #verzoek #gevoelens #waarneming #constructievecommunicatie #geweldlooscommuniceren #verbondencommunicatie #behoeftenanalyse #emotieregulatie #loopbaanbegeleiding #autonomie #afbeelding #kindertherapie #prent #therapeutischmateriaal #coaching #therapie #psychotherapie #leerlingenbegeleiding #onderwijs #internaat #leefgroepenwerking #gesprekspopje