Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van De Leidraad vof – Ada Van Moorhem.

Contactgegevens

De Leidraad vof (hierna “De Leidraad” genoemd) – Ada Van Moorhem

Oostmolen-Noord 1, 9910 Aalter

Tel: 0486 388 334 – E-mail: info@deleidraad.be

ondernemingsnummer: 0760 439 121

Bij De Leidraad vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze bezoekers en gebruikers van onze website www.deleidraad.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (hierna GDPR genoemd) van mei 2018.

Privacy & GDPR

Privacy en GDPR

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

De ‘verwerking van gegevens‘ slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op, en met, gegevens. Daaronder valt, onder andere, het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is De Leidraad. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op 0486 388 334 of via mail info@deleidraad.be.
Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website.
Volgende gegevens worden opgevraagd via het contactformulier:
 • naam
 • e-mail
 • telefoon
 • Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies, van Google Analytics en van de Facebook pixel.
 • Gegevens van onze klanten.
De Leidraad verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door De Leidraad gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de website www.deleidraad.be worden automatisch geanonimiseerd en kan De Leidraad niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.
Onder de GDPR dient De Leidraad elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen, binnen de 72 uur, te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van De Leidraad kan schaden, zullen wij dit ook communiceren met onze klanten als dat relevant is. De Leidraad verbindt er zich tevens toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
Klanten van De Leidraad, in de hoedanigheid van hun bedrijf, hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen kan u ons steeds contacteren via info@deleidraad.be.
Bent u een natuurlijk persoon, dan heeft u ten allen tijde recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. U kan hiervoor contact met ons opnemen!
De Leidraad maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze website kunnen wij u, in bepaalde gevallen, om informatie (bijvoorbeeld formulieren) vragen.
Cookies vervullen in de meeste gevallen een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden. Met onze cookies …
 • werkt onze website zoals het hoort
 • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal
 • wordt de gebruiksvriendelijkheid van onze website verhoogd
 • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies NIET doen:
 • Zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen.
 • De informatie in de cookies wordt automatisch geanonimiseerd en is dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren. Uw data doorspelen naar derden.
 • Verkoopcommissies betalen.

Onze cookies dienen dus voor de functionaliteit van onze website en voor het verzamelen van analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.
U kunt niet kiezen om ze niet toe te laten, tenzij u de website van De Leidraad verlaat.
U kunt in de settings van uw browser wel de cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel websites maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden.
Je kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Uw toestemming

De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatisch geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij de verkregen informatie niet kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.

Intellectueel eigendom en copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Leidraad of rechthoudende derden. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leidraad. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het De Leidraad secretariaat in uw regio te raadplegen.

De Leidraad levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal De Leidraad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Leidraad kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Leidraad geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Leidraad kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Leidraad verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.