Studiebegeleiding

Voor wie is studiebegeleiding?

Voor kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs met leer-, keuze-  of ontwikkelingsmoeilijkheden.

Leermoeilijkheden: concentratie, motivatie, faalangst, psychologische zorgen, hooggevoeligheid,…

Ontwikkelingsmoeilijkheden: ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid,….

Keuzemoeilijkheden.

Aanpak