Opvoedingsondersteuning

Omdat opvoeden een avontuur is dat niet altijd even gemakkelijk verloopt! Twijfels, onzekerheden, zorgen, vragen en moeilijkheden zijn woorden die nauw samenhangen met opvoeden. Elk kind en elk gezin is anders.

Ouders staan voor één van de grootste uitdagingen in hun leven: hun kinderen opvoeden zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien! Ieder kind is immers uniek met een unieke persoonlijkheid. Daardoor bestaan er in de opvoeding geen vaste regels die op elk kind van toepassing zijn.

Opvoeden is daarom een onophoudelijke zoektocht naar antwoorden op steeds weer nieuwe vragen en oplossingen voor telkens weer nieuwe uitdagingen. Dit brengt soms onzekerheden met zich mee. Soms gebeuren er ook dingen in het gezin waardoor de druk op de opvoedingsrelatie groter wordt.

Wanneer deze onzekerheden onbeantwoord blijven, kunnen ze uitgroeien tot opvoedingsspanningen en opvoedingsproblemen. Vertrekkend vanuit de aanwezige opvoedkundige capaciteiten wordt de pedagogische draagkracht van de opvoedende personen versterkt en worden praktische handvaten uitgewerkt.

Het kan gaan om de aanpak van: zindelijkheid, driftbuien, spelproblemen, druk gedrag, puberteit, eet– en slaapproblemen, vrije tijdsbesteding, zakgeld, uitgaan,…. Maar ook belangrijke vragen rond aanpak bij kanker, ziekte, sterven, scheiden, nieuw samengestelde gezinnen, hoogsensitiviteit.

Dit gebeurt vaak in combinatie met begeleiding van het kind/ de jongere.