Opleiding / Lezing

Onze opleidingen

03/07/2024

Sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren

Zelfvertrouwen Sociale vaardigheden zijn de basis voor een optimaal zelfvertrouwen. Als kinderen onvoldoende zelfvertrouwen of te weinig sociale vaardigheden hebben dan ondervinden zij hier veel hinder van. We kunnen kinderen en jongeren echter via doelgerichte oefeningen en opdrachten stimuleren in…
30/09/2024

Emotieregulatie bij volwassenen

We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen die inzetten op beter leren…
30/09/2024

Emotieregulatie bij kinderen

We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen om te werken rond gevoelens…
02/10/2024

Relaxatietechnieken en stressmanagement bij kinderen en jongeren

Werkt u met kinderen/jongeren? Merkt u ook dat stress een negatieve invloed op hen heeft? Bent u op zoek naar methodieken en oefeningen rond stressmanagement en relaxatie? Heel wat kinderen staan onder constante druk en ervaren stress. Veel mentale…
04/10/2024

Initiatie hypnose en visualisatietechnieken bij kinderen en jongeren

Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en wil je je verdiepen in visualisatietechnieken en basistechnieken van hypnose bij kinderen en jongeren? Wonderbaarlijk, zo kan je het best kinderhypnose omschrijven. Het werken met kinderen en jongeren is prachtig. Kinderen hebben…
26/10/2024

Kinder- en jongerentherapie en begeleiding

Wil je leren werken met de belevings- en gevoelswereld van kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar actieve en creatieve methodieken om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan? In therapie en begeleiding van kinderen is het…
Te bepalen

De taal van tekeningen

Werkt u met volwassenen of kinderen en bent u op zoek naar een bruikbare tool om te werken met het onbewuste van uw cliënt? Merk je dat cliënten het soms niet kunnen verwoorden? Dan is deze opleiding zeker een…
Te bepalen

Rouw en verlies

Bij rouw denken we vaak instinctief aan het verlies van een dierbare, maar elke situatie van verlies vereist een zekere mate van rouwverwerking. Kinderen en jongeren rouwen op een andere manier dan volwassenen. In deze opleiding gaan we dieper…
Te bepalen

Begeleiding en coaching van hoogsensitieve kinderen en jongeren

Het zenuwstelsel bij kinderen/jongeren die hoog gevoelig of hoog sensitief zijn, is veel gevoeliger dan bij anderen. De prikkels komen intensiever naar binnen, worden dieper verwerkt en zorgen ervoor dat alle emoties heftiger beleefd en ervaren worden.…
Te bepalen

Agressiebeheersing – Angermanagement bij volwassenen

We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Negatieve gevoelens zijn lastig. We hebben allemaal te maken met irritaties, frustraties, bezorgdheden en verlies. We hebben de neiging…
Te bepalen

Rouwverwerking bij volwassenen

Hoe cliënten helpen omgaan met verlieservaringen en rouw? Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen die inzetten op het actief ondersteunen van een verwerkings- en rouwproces? Dan is…
Te bepalen

Rouwverwerking bij kinderen en jongeren

Hoe kinderen en jongeren helpen omgaan met verlieservaringen en rouw? Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen die inzetten op het actief en creatief…
Te bepalen

Begeleiding bij Autisme spectrum stoornis

Kinderen met ASS (Autisme spectrum stoornissen) hebben een andere informatieverwerking en vertonen 8 storingen in hun brein. Kinderen met ASS denken en handelen anders. Hierdoor hebben ze bijkomende ondersteuningsnoden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Steeds meer kinderen met een ASS…
Te bepalen

Hoogbegaafdheid – basis

Kom je als professional regelmatig in aanraking met hoogbegaafde kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar inzichten rond hoogbegaafheid? Ben je op zoek naar praktische tips en aandachtspunten in begeleiding? Dan is deze dagopleiding een aanrader. Programma…
Te bepalen

Hoogbegaafdheid uitdagingen in een therapeutische setting

Het begeleiden van hoogbegaafde kinderen bieden vaak extra uitdagingen binnen een therapeutische setting. Ben je op zoek naar tools en methodieken om met hoogbegaafde kinderen aan de slag te gaan? Dan is deze praktische opleidingsdag waarin we met…
Te bepalen

Autisme spectrum stoornissen en therapie

Kinderen met ASS (Autisme spectrum stoornissen) hebben een andere informatieverwerking en vertonen 8 storingen in hun brein. Kinderen met ASS denken en handelen anders. Hierdoor hebben ze bijkomende ondersteuningsnoden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze opleidingsdag krijg je naast…
Te bepalen

Werken met ouders

Werken en praten met ouders is niet gemakkelijk. In het werken met kinderen kan je onmogelijk werken zonder de context. Ouders actief kunnen betrekken in een therapeutisch- of begeleidingsproces is heel belangrijk voor een optimale samenwerking. Deze opleiding biedt…
Te bepalen

Stabilisatietechnieken voor volwassenen binnen psychotherapie en counseling

Als psychotherapeut of counselor is het belangrijk om bij aanvang van een begeleiding in te zetten op stabilisatie van de cliënt. Het is belangrijk om voldoende stil te staan bij het in kaart brengen van de bewuste en onbewuste…
Te bepalen

Totaalaanpak van faalangst bij kinderen en jongeren

Totaalaanpak van faalangst bij kinderen en jongeren In de aanpak en begeleiding van faalangst is het belangrijk om een totaalaanpak te hanteren. In de begeleiding is het nodig om te werken rond de gevoelens, gedachten en het gedrag dat faalangst…
Te bepalen

Emotieregulatie bij volwassenen

We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen die inzetten op beter leren…

Studiedagen

Te bepalen

Traject in beeld.

Doelstellingen Werkwijze Onderdelen - thema's Vertaalslag naar eigen doelgroep -…

Lezingen

Te bepalen

SOS examens

Nog even en het is examentijd. Voor veel leerlingen en ouders een spannende en soms stresserende tijd. Hoe ga je als ouder het beste om met de stress en de spanningen die examens met zich meebrengen? Hoe kan je…
Te bepalen

AD(H)D in de klas

Kinderen met AD(H)D hebben het vaak moeilijker in klassituaties: ze zijn snel afgeleid, kunnen niet lang stilzitten, zijn impulsief, verstoren de les, prutsen, storen medeleerlingen, vergeten hun materiaal, zorgen voor ruzie op de speelplaats…. In deze lezing krijg je…
Te bepalen

Leer- en ontwikkelingsproblemen: stoornis of talent?

Veel kinderen krijgen de diagnose hoogbegaafdheid, dyscalculie, dyslexie, DCD, Dyspraxie, ADHD, ASS… Dit wordt vaak gezien als een stoornis, maar is dit wel correct? Of hebben deze kinderen een andere manier van informatie verwerken?  Naast moeilijkheden werken…
Te bepalen

Digitale kinderwereld: uitdagingen in opvoeding

We leven in een digitale wereld. Overal komen we schermen tegen: tv, gsm, I-pad, computers, kinderspelen, smartbord… Wie gebruikt er tv of gsm niet even als babysit om…
Te bepalen

Leren relaxeren, zin of onzin?

De webinar kan tot 2 weken na de uitzending herbekeken worden! Heeft u interesse of vragen over de opleiding "Chillax: Relaxatietechnieken en stressmanagement bij kinderen en jongeren", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende online lezing…
Te bepalen

Leer- en ontwikkelingsproblemen: stoornis of talent?

Veel kinderen krijgen de diagnose hoogbegaafdheid, dyscalculie, dyslexie, DCD, Dyspraxie, ADHD, ASS… Dit wordt vaak gezien als een stoornis, maar is dit wel correct? Of hebben deze kinderen een andere manier van informatie verwerken?  Naast moeilijkheden werken deze kinderen/jongeren…

Infosessies

Te bepalen

Opleiding: werken met ouders

Werken met ouders Werken en praten met ouders is niet gemakkelijk. In het werken met kinderen kan je onmogelijk werken zonder de context. Ouders actief kunnen betrekken in een therapeutisch- of begeleidingsproces is heel belangrijk voor een optimale samenwerking. Deze…
Te bepalen

Opleiding emotieregulatie bij kinderen en volwassenen

Heeft u interesse of vragen over de opleiding "emotieregulatie bij volwassenen" of de opleiding "emotieregulatie bij kinderen", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. In deze infosessie komen volgende thema's aan bod Visie…
Te bepalen

Workshop Emotieregulatietraining: De kracht van emoties

De Leidraad - Emotieregulatie en affectmanagement Heeft u interesse of vragen over de workshop "Emotieregulatietraining: De kracht van emoties", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. In deze infosessie wordt stilgestaan bij de…
Te bepalen

Opleiding: Sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren

Heeft u interesse of vragen over de opleiding "Opleiding: Sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. Zelfvertrouwen In deze infosessie komen volgende thema's aan bod Visie Voorwaarden Inhoud…
Te bepalen

Opleiding: Rouwverwerking bij kinderen en jongeren

Rouwbegeleiding kinderen en jongeren Heeft u interesse of vragen over de opleiding "Opleiding: Rouwverwerking bij kinderen en jongeren", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. In deze infosessie komen volgende thema's aan bod…
Te bepalen

Opleiding: De taal van tekeningen

Opleiding: de taal van tekeningen Heeft u interesse of vragen over de opleiding "Opleiding: De taal van tekeningen", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. In deze infosessie komen volgende thema's aan bod…
Te bepalen

Opleiding: Rouwverwerking bij volwassenen

De Leidraad - Rouw en Verlies Heeft u interesse of vragen over de opleiding "Opleiding: Rouwverwerking bij volwassenen", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. In deze infosessie komen volgende thema's aan bod…
Te bepalen

Opleiding stabilisatietechnieken binnen psychotherapie en counseling

De webinar kan tot 2 weken na de uitzending herbekeken worden! Heeft u interesse of vragen over de opleiding "stabilisatietechnieken binnen psychotherapie en counseling", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. In deze…
Te bepalen

Opleiding: Kinder- en jongerentherapie en begeleiding

Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding Heeft u interesse of vragen over de workshop "Opleiding: Kinder- en jongerentherapie en begeleiding", dan nodig ik u warm uit om deze gratis en vrijblijvende infosessie te volgen. Waar gaat de infosessie door? Online via zoom…

Seminaries

Te bepalen

begeleidingen ondersteunen met traject in beeld

‘Traject in beeld’ is een integratie van gesprekstherapie, systeemtherapie, ACT, werken met metaforen, relaxatietherapie, traumaverwerking, creatieve therapie, verhalentherapie en speltherapie. Het biedt structuur tijdens een gesprek, traject, behandelplan of probleemstelling en zet in op (interne en externe) hulpbronnen.De tool bestaat…

Webinars

17/10/2024

Faalangst en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren

Werk je met kinderen en jongeren die faalangst hebben? Ben je (groot)-ouder van een kind met faalangst? Ben je op zoek naar informatie en tips rond het mechanisme van faalangst, het anders denken, uitingsvormen en stressreacties bij faalangst? Wil je…
Te bepalen

Slaapt de kleine al? Kleine en grote slapers

Niets zo vermoeiend als een kind dat niet kan inslapen of niet doorslaapt.Goed en gezond slapen is belangrijk voor een goede gezondheid.Kinderen kunnen diverse problemen hebben bij in-…

Wenst u een opleiding of lezing op maat?

Elk thema kan als lezing / infoavond of als workshop georganiseerd worden in een sessie van 2 of 3 uur, een halve dag of een hele dag.

Elk thema kan aangepast worden naar gelang de doelgroep (ouders, CLB medewerkers, leerkrachten,…) en naargelang de verwachtingen (infosessie, lezing, opleiding, workshop,…)

Elk thema kan aangepast worden naar diverse leeftijden (basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs).

Onze opleidingen en lezingen zijn vooral zeer praktijkgericht en bevatten steeds tips en handvaten voor ouders/leerkrachten of hulpverleners. De opleidingen worden op een activerende manier gebracht.

Neem contact met ons op indien u bijkomende vragen heeft of een offerte wenst aan te vragen.

Emotieregulatie bij kinderen


Emotieregulatie bij jongeren


Emotieregulatie bij volwassenen


Constructief opvoeden: uitdagingen in opvoeding


Gedragsproblemen anders bekeken


Slaapproblemen: Slaapt de kleine al? Kleine en grote slapers.


Traumasensitief onderwijs


Rouw in de kinderopvang


Actief aan de slag met rouw


Lifemanagement: constructief leven en denken


SOS examenstress


De mythe van wilskracht vs doelgericht handelen


Faalangst en prestatieangst


Stress en onderpresteren


Help een tiener in huis!


Leerstoornis of neurodiversiteit?


Digitale kinderwereld: Uitdagingen in opvoeding


Schermgebruik bij jongeren


Let nu even op! AD(H)D


ASS


Opvoedingsstress


Vraag hier uw opleiding of lezing op maat aan!