Opleiding / Lezing

Onze opleidingen

30/09/2023

Rouwverwerking bij volwassenen

Hoe cliënten helpen omgaan met verlieservaringen en rouw? Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen die inzetten op het actief ondersteunen van een verwerkings- en rouwproces? Dan is…
12/12/2022

de taal van tekeningen

Werkt u met volwassenen of kinderen en bent u op zoek naar een bruikbare tool om te werken met het onbewuste van uw cliënt? Merk je dat cliënten het soms niet kunnen verwoorden? Dan is deze opleiding zeker een…
21/01/2023

Emotieregulatie bij volwassenen

We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Negatieve gevoelens zijn lastig. We hebben allemaal te maken met irritaties, frustraties, bezorgdheden en verlies. We hebben de neiging ervan weg te lopen…
26/01/2023

Stabilisatietechnieken bij volwassenen

In een begeleidingsproces is het belangrijk om bij aanvang van een begeleiding in te zetten op stabilisatie van de cliënt. Al te vaak wordt er direct ingegaan op de klachten en directe hulpvragen. Hierdoor bestaat de kans dat er…
28/01/2023

Relaxatietechnieken en stressmanagement bij kinderen en jongeren

Werkt u met kinderen/jongeren? Merkt u ook dat stress een negatieve invloed op hen heeft? Bent u op zoek naar methodieken en oefeningen rond stressmanagement en relaxatie? Heel wat kinderen staan onder constante druk en ervaren stress. Veel mentale…
09/02/2023

Agressiebeheersing – Angermanagement bij volwassenen

We hebben geen controle over wat we voelen, enkel hoe we voor ons eigen gevoel zorgen. Negatieve gevoelens zijn lastig. We hebben allemaal te maken met irritaties, frustraties, bezorgdheden en verlies. We hebben de neiging…
04/03/2023

Autisme spectrum stoornissen en therapie

Kinderen met ASS (Autisme spectrum stoornissen) hebben een andere informatieverwerking en vertonen 8 storingen in hun brein. Kinderen met ASS denken en handelen anders. Hierdoor hebben ze bijkomende ondersteuningsnoden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Steeds meer kinderen met een ASS…
11/03/2023

Kinder- en jongerentherapie en begeleiding

Wil je leren werken met de belevings- en gevoelswereld van kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar actieve en creatieve methodieken om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan? In therapie en begeleiding van kinderen is het…
03/04/2023

Sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en zelfvertrouwen stimuleren. Zelfvertrouwen Sociale vaardigheden zijn de basis voor een optimaal zelfvertrouwen. Als kinderen onvoldoende zelfvertrouwen of te weinig sociale vaardigheden hebben dan ondervinden zij…
22/04/2023

Rouwverwerking bij kinderen en jongeren

Hoe kinderen en jongeren helpen omgaan met verlieservaringen en rouw? Werk je als coach, hulpverlener of therapeut en ben je op zoek naar duidelijke, praktische en uitgewerkte oefeningen die inzetten op het actief en creatief…
18/05/2023

Totaalaanpak van faalangst bij kinderen en jongeren

Totaalaanpak van faalangst bij kinderen en jongeren In de aanpak en begeleiding van faalangst is het belangrijk om een totaalaanpak te hanteren. In de begeleiding is het nodig om te werken rond de gevoelens, gedachten en het gedrag dat faalangst…
Te bepalen

Werken met ouders

Werken en praten met ouders is niet gemakkelijk. In het werken met kinderen kan je onmogelijk werken zonder de context. Ouders actief kunnen betrekken in een therapeutisch- of begeleidingsproces is heel belangrijk voor een optimale samenwerking. Deze opleiding biedt…
Te bepalen

Hoogbegaafdheid – basis

Kom je als professional regelmatig in aanraking met hoogbegaafde kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar inzichten rond hoogbegaafheid? Ben je op zoek naar praktische tips en aandachtspunten in begeleiding? Dan is deze dagopleiding een aanrader. Programma…
Te bepalen

Hoogbegaafdheid uitdagingen in een therapeutische setting

Het begeleiden van hoogbegaafde kinderen bieden vaak extra uitdagingen binnen een therapeutische setting. Ben je op zoek naar tools en methodieken om met hoogbegaafde kinderen aan de slag te gaan? Dan is deze praktische opleidingsdag waarin we met…

Lezingen

06/12/2022

Leer- en ontwikkelingsproblemen: stoornis of talent?

Veel kinderen krijgen de diagnose hoogbegaafdheid, dyscalculie, dyslexie, DCD, Dyspraxie, ADHD, ASS… Dit wordt vaak gezien als een stoornis, maar is dit wel correct? Of hebben deze kinderen een andere manier van informatie verwerken?  Naast moeilijkheden werken…
01/03/2023

Constructief opvoeden: Opvoeden, geen kinderspel!

Zit je soms met je handen in je haar? Weet je niet meer goed, hoe het best te reageren op gedrag van je kind(eren)? Wil je op een positievere manier kunnen omgaan met je kind(eren)? Twijfel je aan je…
Te bepalen

AD(H)D in de klas

Kinderen met AD(H)D hebben het vaak moeilijker in klassituaties: ze zijn snel afgeleid, kunnen niet lang stilzitten, zijn impulsief, verstoren de les, prutsen, storen medeleerlingen, vergeten hun materiaal, zorgen voor ruzie op de speelplaats…. In deze lezing krijg je…
Te bepalen

Constructief opvoeden

Een lezing over een positieve aanpak van opvoeden. We vertrekken vanuit jullie vragen en ervaringen als ouder. Opvoeden, geen kinderspel! Zit je soms met je handen in je haar? Weet je niet goed hoe het best te reageren op gedrag…

Wenst u een opleiding of lezing op maat?

Elk thema kan als lezing / infoavond of als workshop georganiseerd worden in een sessie van 2 of 3 uur, een halve dag of een hele dag.

Elk thema kan aangepast worden naar gelang de doelgroep (ouders, CLB medewerkers, leerkrachten,…) en naargelang de verwachtingen (infosessie, lezing, opleiding, workshop,…)

Elk thema kan aangepast worden naar diverse leeftijden (basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs).

Onze opleidingen en lezingen zijn vooral zeer praktijkgericht en bevatten steeds tips en handvaten voor ouders/leerkrachten of hulpverleners. De opleidingen worden op een activerende manier gebracht.

Neem contact met ons op indien u bijkomende vragen heeft of een offerte wenst aan te vragen.

Faalangst en prestatieangst


Stress en onderpresteren


Help een tiener in huis!


Leerstoornis of neurodiversiteit?


Digitale kinderwereld: Uitdagingen in opvoeding


Schermgebruik bij jongeren


Let nu even op! AD(H)D


ASS


Opvoedingsstress


Vraag hier uw opleiding of lezing op maat aan!