Aanbod

Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding

Wat is rouwbegeleiding? Rouwbegeleiding is een uniek en individueel traject voor al wie ondersteuning kan gebruiken in het omgaan met een verlieservaring (relatiebreuk, echtscheiding, sterven van een naaste, verhuis, jobverlies, verlies van je gezondheid…). Voor wie? Voor wie het gevoel ...

Ontladingstherapie

Ontladingstherapie

Tijdens de sessies ontladingstherapie gaan we samen op zoek naar welke dingen je kwaad maken of frustreren. We onderzoeken welke gedachten je hierbij hebt en hoe je op bepaalde situaties reageert. Het is niet zo dat een gebeurtenis of situatie...

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

Omdat opvoeden een avontuur is dat niet altijd even gemakkelijk verloopt! Twijfels, onzekerheden, zorgen, vragen en moeilijkheden zijn woorden die nauw samenhangen met opvoeden. Elk kind en elk gezin is anders. Ouders staan voor één van de grootste uitdagingen in...

Supervisie

Supervisie

Supervisie kan zowel individueel als in groep. Werken als therapeut is werken met en aan jezelf. Heb je nood aan extra tips, methodieken of informatie?Wil je ervaringen uitwisselen?Zit je vast met een casus?Word je gespiegeld door cliënten?Last van overdracht/tegenoverdracht? Supervisie...

Relaxatietherapie

Relaxatietherapie

In relaxatietherapie neemt de anamnese een belangrijke plaats in. Het gaat er niet alleen om te achterhalen wat de klachten zijn en wat de oorzaak is, maar ook hoe de patiënt denkt over zijn klacht en hoe hij deze ervaart....

Speltherapie

Speltherapie

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling  terug op gang te brengen. Spel geeft het kind de gelegenheid om de wereld te ontdekken, te begrijpen, te ontspannen, gedachten & gevoelens & wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te...

Kindertherapie

Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen die op een bepaald moment van hun leven extra hulp nodig hebben. Ieder kind uniek en heeft daarom recht op een behandeling waarbij gekeken wordt naar de klachten, omstandigheden en de...

Psychotherapie

Psychotherapie

Wat is psychotherapie? Psychotherapie is bewust en professioneel het groeiproces van de mens bevorderen en conflicten en stoornissen bij de cliënt op te heffen of te verminderen. Dit doen we door gebruik te maken van psychologische technieken. Vanuit een integratieve aanpak...

Workshops

Workshops

Workshops voor volwassenen
Workshops voor kinderen
GRATIS infosessies

Opleiding / Lezing

Opleiding / Lezing

Onze eigen opleidingen

Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding Wil je leren werken met de belevings- en gevoelswereld van kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar actieve interventies bij angsten, woede-uitbarstingen, emotionele problemen, rouw, ziekte, echtscheiding,…?...

Massages – vanaf oktober 2021

Massages – vanaf oktober 2021

Massages zijn meer dan jezelf verwennen. Ze zijn essentieel voor het behoud en bevorderen van een goede gezondheid. Spanningen en stress bouwen zich op in het lichaam en brengen blokkages of fysieke klachten  met zich mee. Een massage kan steeds...

Relatietherapie

Relatietherapie

Een relatieprobleem is niet zomaar een lekke band die we vlug kunnen lijmen en daarna gewoon verder kunnen gaan. Het is een teken dat het tijd is voor verandering. Relatietherapie kan hierbij helpen. Een relatietherapeut richt zich op beide partners....

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Voor wie is studiebegeleiding? Voor kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs met leer-, keuze-  of ontwikkelingsmoeilijkheden. Leermoeilijkheden: concentratie, motivatie, faalangst, psychologische zorgen, hooggevoeligheid,… Ontwikkelingsmoeilijkheden: ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid,…. Keuzemoeilijkheden. Aanpak Studiebegeleiding: leren leren, stressmanagement,...